Aktualna prodaja
Agencija za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda (tender) za prodaju državnog kapitala u poduzeću HTP ''SUNČANA OBALA'' d.o.o. Neum.

Predmet prodaje:

Državni kapital u iznosu od 2.391.157,00 KM (100% ukupnog kapitala)

Temeljni podatci o društvu:

  • Naziv: HTP „SUNČANA OBALA“ d.o.o.
  • Sjedište: Neum, ul. Sunčana obala b.b.
  • Osnovna djelatnost: ugostiteljstvo i turizam
  • Kratak opis: Ovo Društvo raspolaže sa kapitalom koji sa danom 08.04.2014. godine iznosi 2.391.157,00 KM, (100% državni kapital) Ovo gospodarsko društvo je neaktivno i ne obavlja nikakvu djelatnost već duži period. Društvo raspolaže sa poslovnim objektom (zgrada hotela) koji je tijekom rata oštećen granatom i devastiran.Objekat ima netto korisnu površinu od 3.759,07 m2. Na temeljnom objektu izvršena je dogradnja u nivou prizemlja i jedan (IV) kat, što ne postoji u projektnoj dokumentaciji pa je nelegalizirano. Društvo nema zaposlenih. Društvo ima privremenu upravu tj. v.d. direktora.
  • Nekretnine društva: Pored devastiranog objekta hotela Društvo ima isključivo pravo korištenja (1/1) na nekretnini označenoj kao k.č. 2149/5 iz z.k. ul. br. 348, K.O. SP Gradac, Općina Neum, površine 1400 m2, odnosno pravo posjeda (1/1) na parceli br. 6, posjedovni list PL/KKU 134 (kuća i zgrada 360 m2, dvorište 2017 m2).Na nekretnini nema zabilježenih hipoteka.

 

Poštovani posjetitelji, ostatak dokumentacije možete preuzeti u kategoriji dokumentacija.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS