Aktualna prodaja
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sljedećeg predmeta: Nekretnina – samački hotel sa dvorištem u vlasništvu društva d.o.o. ''Aluminij'' Mostar

Nekretnina je u naravi bivši samački hotel u devastiranom stanju sa pripadajućim zemljištem, ukupne površene 2.328 m2. Nalazi se u strogom centru Mostara, u neposrednoj blizini autobuske i željezničke stanice.

Predmetna nekretnina je u zemljišnim knjigama označena kao k.č. 1213/6 k.o. Mostar (nova k.č. 971, 972 k.o. Mostar I).

Izmjenom i dopunom Regulacionog plana “Centralna zona-rekonstrukcija” na predmetnoj nekretnini je predviđena izgradnja kolektivnog stambeno-poslovnog objekta i garaže i to:

1.objekat B1 planirane površine u osnovi P= 1.155,90 m2, bruto razvijene površine P= 6.081,20 m2, dok spratnost objekta predviđena je po segmentima i to: -G+P+2, -G+P+4 i – -G+P+6, s tim da su u prizemlju objekta predviđeni poslovni prostori

2. objekat B2 ( pored objekta B1), u naravi podzemna garaža površine u osnovi P= 852,80 m2, bruto razvijene površine P= 1.705,60 m2 i spratnosti objekta : -G+PG i –G+PG+1G (podzemna garaža, parking prostor na nivou partera i na dijelu istog na prvoj etaži).

Ukupna površina oba objekta, B1 i B2, u osnovi iznosi 2085,00 m2.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS