Aktualna prodaja
Dana 11.02.2015.godine održana je VI sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž na kojoj su razmatrane i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda

Dana 11.02.2015.godine održana je VI sjednica U.O. Agencije za privatizaciju u HNK/Ž na kojoj su razmatrane i usvojene slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Izvod iz Zapisnika sa V sjednice upravnog odbora
  2. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2014. god.
  3. Dopuna programa rada Agencije za 2015.god.
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Aneksa br.7/12 Ugovora o kupoprodaji broj: 01-303/00 od 25.05.2000.god. Hetmos „Ruža“ d.o.o. Mostar

Sve tačke dnevnog reda su poslije uvodnih obrazloženja i diskusije članova upravnog odbora jednoglasno usvojene.

© Agencija za privatizaciju HNK/Ž Mostar
Dizajn i programiranje: 4ANTS